Zvukové ukázky a texty

Zvukové ukázky

Za to se platí
Pod tvými ochrannými křídly
Velká píseň o Nilu
Teď královnou jsem já


Texty

Alexandrie

Římští vojáci: Ave, Ave…
Pompeius na hlavu poražen byl
Na útěk musel se dát
Pouze ty, Caesare, máš dosti sil,
Dál abys Římanům vlád.
Ave, Ave…


Pothinus: Vstoupil jsi do země požehnané,
Jež vážnost i bohatství má,

Alexandrijští: Joj!

Pothinus: V míru tě vítají Egypťané,
Alexandrie je tvá.
Všichni: Ave, Ave…

Caesar: Přátelsky k vám, jak jsem si přál,
Vždycky byl nakloněn Řím.

Pothinus: Ptolemaios, náš mladý král,
Teď klade dar k nohám tvým!

Všichni: Ave, Ave…


Rufius: Pompeius!

Vojáci: Pompeius! Jeho hlava!

Caesar: Nad vaším darem já mohu jen sténat!
Sochou Pompeiovou ozdobím senát!

Vojáci: Ave, Ave…
Po slavném víězství u Farsala
Egypt jak na dlani máš,
Nadvláda Říma je dokonalá,
Zdráv budiž , Caesare náš!
Ave, Ave…


Vykutálená

Caesar: Alexandrie - perla středomoří
Vzlet měla orlí - srdce zaječí
I maják Faro Římanům se koří
Vzdělanost, která zmírá po meči o ho

Minulá sláva - dneska v rozvalinách
Tomu se krátce říká - dějiny!

Rufius: A je snad důvod, proč to má být jinak?

Caesar: Bohužel neznám ani jediný
Vojáci: Bohužel nezná ani jediný

Apollodoros: Dar pro velkého Caesara!

Caesar: Tak se mi zdá, že jsi tak trochu vykutálená

Kleopatra: Jak velký Caesare, jak páni vojáci
Jak se vám bydlí, v mém vlastním paláci?

Caesar: Má pyšná moc
Zřejmě nic moc
Pro tebe neznamená.
Caesar v své dobrotě
Za to tě
Nepověsí,
Že jsi, že jsi
Vykutálená!

Jsem vlastně rád
Že jedenkrát
Historik zaznamená:
Caesar vzal fakticky
Stoicky,
Bez represí,
Že jsi, že jsi
Vykutálená!

Kleopatra: Vlastnost mi přiděl.
Tys přišel a viděl,
Jsi ten kdo i zvítězit má.
Hovor jen vedem,
Tak neřešme předem,
Zda jsem, nebo nejsem-li já
Vykutálená.

Caesar: Všim jsem si blíž…
Pleť jako plyš,
Pěkně jsi zaoblená,
Snad rosteš do krásy,
Jiná jsi,
Nežli se zdáš,
A jsi až až
Vykutálená!

Kleopatra: Nezdáš se stár,
vrásek jen pár,
vlasů snad víc moh bys mít.
Nesmýšlej nedobře
O kobře
Od pyramid,
Že ví, jak být
Vykutálená!

Caesar: Hrdá i sčetlá
Tys k nohám mi slétla
Jak mince, co rub má i líc,
S hravostí šelem
Teď klameš mě tělem
A vždy budeš míň nebo víc
Vykutálená!

Oba: Hru, co má spád,
Začli jsme hrát,
Aktéři dva - ty a já,
Pro správně hrající
Dvojici
Kouzlo své má
Ta hra, ta hra
Vykutálená, Vykutálená,Vykutálená!


Za to se platí

Ptolemaios: Proč Ptolemaios, hodný hoch
Nesnese se se sestrou?
Podat jí ruku, to jó, to by moh.
Jedna lest navíc se ztratí,
za slabost se platí,
Tvrdě se platí.

Proč Ptolemaios je sestřin stín?
Vždy víc než dcera bývá syn.
Sestřičce kus trůnu však není dost.
Jak žena nad mužem nade mnou ohrnula nos.
To se platí.
Za to se platí!

Egyptští vojáci: Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích.

Pothinus: Slyšíš ty bubny a slyšíš ten ryk?
Pothinus pro tebe objednal šik!
To Achillas do boje zbrojí
A přesily všichni se bojí, všichni se bojí!

Ptolemaios: Za krále tas
Bodni a křič!
Výhra je ctihodný chtíč.
Vetřel se Řím jo!
Do egyptských zdí
Tak, tak!
Drzost se se nestrpí,
Za zpupnost vždycky se platí
Tvrdě se platí!

Pothinus: Nesmíš se vzdát
I kdybys pad
Jak káže egyptský řád
jak káže egyptský zákon a řád
Voják je chlap
Dodej a šlap
Nešetři ranami,
Ať vetřelec tu zábavu platí
Ať hezky platí!

Eg . vojáci: Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích.

Ptolemaios: Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil!
Své legie za chvíli ztratí,
Vždyť za pýchu vždycky se platí!

Eg . vojáci: Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích


Ptolemaios: Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil!
Mí vojáci plány mu zhatí!

Všichni: Chtěl vraždit a za to se platí,
Smrtí se platí!


Zamilovaný Caesar

Caesar: Kleopatro s šíjí labutí
Vstal jsem z mrtvých po tvém uštknutí…
Byl to pouhý rozmar nebo plán
Otevřít mi náruč dokořán?

Tonul jsem jak v příboji
Šepot, výkřik, obojí
I válečníka odzbrojí…

A tak to zase ne!
To nepůjde jen tak!
Počkej, Caesar ještě ti lekci dá!
Fakt!

Stovky žen já před tebou jsem měl.
Proč až dnes mi rozum uletěl?
Objalas mě na svých kobercích
Oděná jen v perlách, ve špercích…

Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout.
Právo vládnout, rozhodnout
Mám já!

A vím, o co ti jde!
Abych tě dosadil na trůn!
Královna Kleopatra!
To nezní špatně!
To nezní špatně!
Královna…
A taky že se jí staneš!


Pod tvými ochrannými křídly

Rufius: Caesare, Achillas obklíčil nás,
Na moři legie padnou!

Caesar: Zaujmout obranu!

Rufius: Už není čas,
Naději nemáme žádnou!

Caesar: Zapalte lodě!

Caesar: Pothinus! Zrádce a krysa všech krys,
Drží se trůnu jak obtížný hmyz,
Přísahám že za to skoná!
Nebo snad zradila ona?

Kleopatra: Pod mými ochrannými křídly
Máš teď možnost uniknout,
Znám tu přece každý kout,
Jen já vím, kudy mám tě vést

Caesar: V čem se teď tvoje oči zhlídly?
Žár mé loďstvo pohltí,
Krásný hazard se smrtí
Je jen pouhopouhá lest.

Oba: Ta hradba z plamenů, ta hráz
Před nepřáteli skryje nás,
Veslicí pláchnem…

Kleopatra: …kam a jak?

Caesar: Na širé moře, za maják!

Kleopatra: Pod tvými ochrannými křídly!

Caesar: Pod tvými ochrannými křídly

Oba: Pod tvými ochrannými křídly…


Když v deltě svítá

Kleopatra: V dálce stíny pyramid
Stálý slunce žár
Vstává zem a řeka proudí dál

Caesar: Lásku tvou a zemi mít
Co víc bych si jen přál
Po tvém boku Římu v čele stál


Kleopatra: Pánem světa být

Caesar: Královnu svou mít

Kleopatra: Já to cítím

Caesar: Já to cítím

Kleopatra + Caesar: Sílu náhle v nás
Když v déltě svítá
Když v déltě svítá

Kleopatra: Říši naší krále dám
Cítím jeho puls
V rákosí když vplouvá lodi kýl

Caesar: Svítá, lásko právě nám
A správný máme kurs
Dál než Alexandr Veliký


Kleopatra: může náš syn být

Caesar: stále vzhůru jít

Kleopatra: já to cítím

Caesar: já to cítím

Kleopatra + Caesar: sílu náhle v nás
když v déltě svítá
když v déltě svítá


Kleopatra: déltou věčně plyne Nil

Caesar: a sílí z přítoků

Kleopatra: vnímej řeku

Caesar: na věky věků

Kleopatra + Caesar: je lásko síla v nás

Copyright © Divadlo Broadway 2014 • Kontakt: info@divadlo-broadway.cz